Fiscaliteit

Fiscaliteit

Peeters boekhouders onderzoekt alle mogelijkheden om een zo optimaal mogelijk fiscaal beleid te voeren. Hiertoe maakt het gebruik van de instrumenten die de wetgever voorziet, maar zorgt voor een toegevoegde waarde door de grondige kennis van die instrumenten en door creatief te combineren.

Zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken zoeken en vinden wij oplossingen op maat om uw belastingdruk optimaal te reduceren. Om dat doel te realiseren combineren wij de fiscale en sociale wetgeving met technieken uit de financiële economie. Voor zelfstandige bedrijfsleiders in vennootschapsverband en handelaars en vrije beroepen met een eenmanszaak breiden wij onze werkzaamheden verder uit naar het in kaart brengen van hun persoonlijke vermogenstoestand, het sluitstuk van hun fiscale verdediging.

Speciaal voor vennootschappen bieden wij de tax shelter voor films aan als belastingoptimalisatie bij uitstek. Meer nog dan de meer bekende notionele intrestaftrek en de investeringsreserve biedt de tax shelter de mogelijkheid om de reële belastingdruk tot ver onder de nominale belastingtarieven van 24,98%, 31,93%, 35,54% of 33,99% te laten uitkomen.

Tax shelter: De wetgever biedt aan Belgische vennootschappen de mogelijkheid om met toepassing van de ‘’Tax Shelter’’ te investeren in Belgische filmproducties met internationale dimensie. Deze belastingvrijstelling wordt in hoofde van de investeerder verworven bij afsluiting van een raamakkoord tussen een Belgische productiemaatschappij en de investeerder. De investering is risicoloos en genereert een rendement van 151%. Het kapitaalrisico van de investering wordt afgedekt door het verworven fiscale voordeel en door een garantie ten voordele van de investeerder. De producties zijn erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Media en Film als Belgische Audiovisuele Werken en hebben een officieel erkenningsattest verkregen.

Reeds diverse klanten van Peeters Boekhouders investeerden in films zoals The Box Collector (Guy Lee Thijs & John Daly), Waiting for Dublin (Roger Tucker) en The Hessen Affair (Nicolas Meyer). Door de meest creatieve combinatie van deze instrumenten te zoeken, genereert Peeters Boekhouders een optimale fiscale aftrek.