Corporate Finance

Coporate Finance

Het voortdurend in de gaten houden, bijsturen en optimaliseren van de kapitaalstructuur en de cashflow én het bepalen van de reële waarde van de onderneming zijn extra troeven die Peeters Boekhouders aanbiedt aan zijn klanten.

Het is belangrijk om steeds een goede verhouding te hebben tussen het eigen en het vreemde vermogen. Die verhouding wordt nauwgezet in de gaten gehouden en bijgestuurd, rekening houdend met de rendement- en risicogevoeligheid van de ondernemer en/of aandeelhouders. Peeters Boekhouders zoekt mee hoe de middelen optimaal kunnen ingezet worden om maximaal bij te dragen aan de waarde creatie voor de aandeelhouder of andere belanghebbenden.

Hiertoe gebruikt Peeters Boekhouders onder andere het Capital Asset Pricing Model (CAPM) waarmee constant zeven waarde stuwers (value drivers) in de gaten gehouden worden om te zien hoe die waarde van een bedrijf nog kunnen opwaarderen. De notionele intrest is een onderdeel van zo een value driver. Dit model kan toegepast worden op zowel grote vennootschappen als op kleine KMO’s.

Optimalisatie cashflow:
Die optimalisatie moet gezien worden in nationale maar ook in internationale context. Steeds meer KMO’s en zelfs 1-manszaken zijn internationaal actief waarbij aangekocht wordt in bepaalde landen en verkocht in weer andere Europese, Amerikaanse of Aziatische landen. Door gebruikmaking van alle legale middelen die deze landen bieden, optimaliseert men zijn geldstromen en beperkt men de bijdrage aan de fiscus tot een minimum.

Waardebepaling:
Peeters Boekhouders helpt bedrijven bij het zo goed mogelijk bepalen van de eigen waarde ten opzichte van derden om bij eventuele overname een zo goed mogelijk aanbod in de wacht te slepen.