Budgettering

Budgettering

Als ondernemer ligt er dagelijks heel wat werk op u te wachten. Tevens dient u telkenmale stil te blijven staan bij het financiƫle beheer van uw zaak. Het gaat immers niet alleen om veel werk te hebben, u moet ook trachten uw verdienste zo hoog mogelijk te houden en uw kosten te beperken, zowel vandaag als in de toekomst. Dat kan door nauwkeurig te budgetteren en te rapporteren.

Een goede onderneming leiden is immers vooruitzien, in crisis- en welvaartstijden!

Maar wat is nu daadwerkelijk het verschil tussen boekhouding en budgettering?

-De boekhouding is een voorstelling van hetgeen er in het verleden heeft plaatsgevonden. Welke producten er verkocht werden, welke diensten er geleverd werden en aan wie welke som werd gefactureerd. De registratie van al deze handelingen geschiedt dus achteraf!

-Budgettering is een cijfermatige voorstelling waarin de kosten en opbrengsten per jaar worden geraamd en per kwartaal worden bijgesteld. Hoeveel omzet en winst u verwacht te maken, hoeveel investeringen u wenst te doen, hoeveel personeelsleden uw bedrijf zal te werk stellen. De registratie hiervan gebeurt dus voorafgaand!

Of uw onderneming nu groot en complex is of relatief klein en overzichtelijk, voor iedere soort organisatie kunnen wij oplossingen op maat aanbieden die passen bij uw eisen en wensen. Uw voordeel: betrouwbare managementinformatie terwijl u tijd bespaart!