Boekhouding

Boekhouding

Boekhouding is het systematisch vastleggen van financiële feiten van een persoon, een bedrijf of een instelling met als doelen: het verschaffen van inzicht in de financiën en het afleggen van verantwoording over het gevoerde financiële beleid.

Boekhoudkantoor Peeters doet veel meer dan dat. Boekhouden betekent volgens Marc Peeters immers ook: het mee sturen van het financiële management van een bedrijf ten einde de groeistrategie duurzaam te ondersteunen

Uw dossier wordt begeleid en verwerkt van A tot Z, dit wil zeggen van document tot balans. Zowel voor éénmanszaken (forfaitairen en niet forfaitairen), vennootschappen (exploitatie, patrimonium, management), verenigingen en maatschappen in de KMO-sfeer. En dit zowel voor handelszaken als vrije beroepen, zowel intern als extern.